Teatr Tańca Step

Doświadczona szkoła tańca we Wrocławiu
Dzieci & Młodzież & Dorośli

"ESPRESSO”
DANCE CREW

Dorośli 30+, 40+, 50+
Grupa zamknięta/Zespół

Poniedziałki g. 20.00
środy g. 19.30

*street dance *technika ruchu
*warsztaty *pokazy/konkursy*wyjazdy integracyjne

REKREACJA

Dorośli 30+,40+,50+
Grupa otwarta/REKREACJA

Wtorki 
Godz. 20:00

*ogólna organizacja i technika ruchu
* taniec nowoczesny *taniec
kreatywny/improwizacja
*ćwiczenia wzmacniające i rozciągajace

TANIEC WSPÓŁCZESNY
Młodzież 12-15 l.

Wtorek, godz. 17.30
Czwartki godz. 18.30

*technika tańca
*improwizacja taneczna
*pokazy/konkursy
*wyjazdy integracyjne/warsztaty

Projekt 'Dialogi" 
Zajęcia 16+

Poniedziałki Godz. 18.30
Wtorki Godz. 18.OO

*taniec współczesny *improwizacje taneczne
*teatr tańca *spektakle
*pokazy/konkursy
*warsztaty/wyjazdy integracyjne

"CUKSY"
Taniec nowoczesny
dla dzieci 8-10 lat

Środy
Godz. 17.30

*taniec nowoczesny *gimnastyka
/rytmika*ćwiczenia ogólnorozwojowe
*pokazy/wyjazdy integracyjne


Wrocław
Osiedle Gaj

SEZON  2024 - 2025

ul. Orzechowa 61
IUNiG

KONTAKT/ZAPISY

email:
zapisy.teatrstep@gmail.com

messenger: 
@małgorzatagietler

 www.teatrstep.pl
Działalność Teatru Tańca Step to edukacja artystyczna: taniec i ruch jako sztuka oraz codzienna aktywność fizyczna. Moim celem jest doskonalenie warsztatu tanecznego, rozwój kultury fizycznej. i realizacja pasji. Taniec i ruch jest językiem, dzięki któremu możemy wprowadzać zmiany integrujące człowieka w obszarze fizycznym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym.

35 lat doświadczenia to bogaty czas samorozwoju, Pracuję autorską metodą edukacyjną w obszarze tańca, w której wykorzystuję wszystkie narzędzia zdobyte w trakcie praktyki warsztatowej. Na co dzień regularnie prowadzę zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. realizuję projekty artystyczne - konkursy, festiwale, wyjazdy szkoleniowo- integracyjne oraz liczne warsztaty z uznanymi pedagogami tańca i choreografami.

Kim jestem?

Nazywam się Małgorzata Gietler. Taniec towarzyszy mi od dzieciństwa. Od ponad 30 lat Wrocław jest moim obszarem zawodowej realizacji, jako nauczyciel tańca, choreograf i animator kultury. W swojej działalności stosuję autorskie metody pracy, które tworzę na podstawie licznych doświadczeń warsztatowych oraz zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami z niepełnosprawnością.
Małgorzata Gietler
Założycielka Teatru Tańca Step
Nieskończona
przestrzeń ruchu i emocji, myśli,
oddech,mięśnie,
kości, kształty,
dźwięki, czas,
relacje do siebie
 i świata... codzienne
poszukiwania 
i przeżywanie
w obszarze tańca.

Nowy Sezon

Nabory do grup
w sezonie 2024/2025


Do 7 roku życia kształtuje się integracja sensoryczna - współdziałanie wszystkich zmysłów człowieka. Dla rozwoju dziecka najważniejsze są 3 zmysły: dotyk, równowaga i czucie własnego ciała (propriocepcja) Program zajęć tanecznych sprzyja rozwojowi psychofizycznemu dzieci, w którym bardzo ważna jest zabawa i działania integracyjne z rówieśnikami.

PROGRAM ZAJĘĆ:
• zabawy ruchowo-taneczne z muzyką
• gimnastyka ogólnorozwojowa m.in. : koordynacja, równowaga, świadomość ciała i przestrzeni, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające
• ćwiczenia rytmiczne
• krótkie schematy taneczne 
• lekcje pokazowe i wspólne działania animacyjne z rodzicami
• przygotowanie do udziału w pokazach konkursowych 🙂

Taniec, zabawy ruchowe z muzyką, gimnastyka są cennym uzupełnieniem w rozwoju dzieci, szczególnie do 7 roku życia. Ruch jest ważną formą poznawania siebie, innych osób, świata i komunikowania się.
rozwiń więcej...powrót
"CUKSY"
Dzieci 8-10 l.
 Ruch jest ważnym narzędziem w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym. Energetyczna grupa, która ćwiczy, tańczy, występuje i wariuje 😊
Taniec jest cennym uzupełnieniem w rozwoju motorycznym dzieci. Oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych celem zajęć jest tworzenie układów tanecznych, sprzyjające rozwojowi pamięci ruchowej oraz wzmacnianiu pewności siebie.

PROGRAM ZAJĘĆ:
• gimnastyka ogólnorozwojowa m.in.: koordynacja, równowaga, świadomość ciała i przestrzeni, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające • taniec nowoczesny: elementy street dance i techniki tańca jazzowego/ klasycznego
• improwizacja taneczna
• ćwiczenia rytmiczne
• ćwiczenia integracyjne
• układy taneczne
• lekcje pokazowe i wspólne działania animacyjne z rodzicami
• przygotowanie do udziału w pokazach konkursowych
• propozycje dodatkowych spotkań i wyjazdów warsztatowo-integracyjnych

W trakcie sezonu zadbamy o indywidualny i grupowy rozwój artystyczny każdego uczestnika oraz przygotowanie dla chętnych osób programu artystycznego na okolicznościowe pokazy i konkursy. Stały kontakt z rodzicami ma ogromne znaczenie w budowaniu dobrej komunikacji, wzajemnego zaufania oraz współpracy. Dlatego nasi rodzice uczestniczą w spotkaniach, wydarzeniach okolicznościowych oraz lekcjach pokazowych, dzięki którym mają okazję obserwować i poznać prowadzącego zajęcia, proces rozwojowy dziecka oraz realizowany program zajęć. CUKSY to energetyczna grupa, która ćwiczy, tańczy, występuje i wariuje ☺️☺️
rozwiń więcej...powrót
Zapisy na zajęcia
Projekt tańca współczesnego 16+ "DIALOGI"
Zajęcia dla osób w wieku pow. 16 l. 
Grupa zamknięta, realizująca naukę w zakresie techniki tańca współczesnego, improwizacji, obszarach teatru tańca, ogólnej organizacji ciała.   


Taniec współczesny 
Dzieci 12+
Zajęcia dają podstawy do rozwoju w technice tańca współczesnego, wspomagają rozwój motoryczny, poszerzają świadomość ciała oraz przygotowują do występów publicznych.
Taniec współczesny jest bogatą przygodą w ruchu i tańcu. Dzieci od 12 roku życia to okres dojrzewania i związane z tym burze emocji, konflikty poznawcze, jak również ważny moment w wypracowaniu i utrzymaniu stabilnych wzorców zachowania ruchowego, emocjonalnego i społecznego. Naszym celem jest budowanie dobrego postrzegania samego siebie i dobrych relacji w grupie. Na zajęciach najważniejsza dla nas jest praca z ciałem, przestrzenią, grupą i budowanie kompozycji tanecznych.

W programie:
• taniec współczesny
• ćwiczenia z elementami techniki tańca klasycznego i tańca jazzowego
• improwizacja taneczna/ruchowa
• pracę z własnym ciałem/ poszerzanie świadomości własnego ciała
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• praca z przestrzenią
• wyraz sceniczny, gra aktorska
• poszukiwanie nowych rozwiązań ruchowych
• ćwiczenia ogólnorozwojowe / motoryczne
• warsztaty z zaproszonymi tancerzami, choreografami i pedagogami tańca
• etiudy taneczne
• przygotowanie do występów publicznych: pokazy/konkursy
• propozycje dodatkowych spotkań i wyjazdów warsztatowo-integracyjnych

W trakcie sezonu zadbamy o indywidualny i grupowy rozwój artystyczny każdego uczestnika oraz przygotowanie programu artystycznego na okolicznościowe pokazy i konkursy. Stały kontakt z rodzicami ma ogromne znaczenie w budowaniu dobrej komunikacji, wzajemnego zaufania oraz współpracy. Dlatego nasi rodzice uczestniczą w spotkaniach, wydarzeniach okolicznościowych oraz lekcjach pokazowych, dzięki którym mają okazję obserwować i poznać prowadzącego zajęcia, proces rozwojowy dziecka oraz realizowany program zajęć.
rozwiń więcej...powrót
Zapisy na zajęcia
Taniec kreatywny
&
Ruch somatyczny
 Dorośli  30+, 40+, 50+
Codzienność, pełna zawodowych i rodzinnych obowiązków to związany z tym stres oraz napięcia psychiczne i fizyczne. Zajęcia pomagają w utrzymaniu ogólnej kondycji, harmonii umysłu i ciała oraz budzeniu energii życiowej.
Każde zajęcia składają się z trzech głównych części: rozgrzewka, części głównej: technika wykonywania poszczególnych ćwiczeń, poszukiwanie rozwiązań ruchowych, proste kombinacje taneczne oraz części końcowej: rozciąganie, wyciszenie. Charakter ćwiczeń, ruchu i tańca jest zależny od tematu zajęć. Głównym celem jest świadomość własnego ciała, jego funkcjonowania, możliwości oraz umiejętności dostrzeżenia zaburzeń w codziennym funkcjonowaniu. Praca z własnym ciałem pomaga w odnalezieniu równowagi, przestrzeni, w której mogą współistnieć nasze różne emocje. 

W programie zajęć: 
• improwizacja ruchowa i taneczna, elementy tańca współczesnego
• ćwiczenia mające na celu poszerzanie świadomości ciała 
• ćwiczenia z elementami choreoterapii
• organizacja i technika ruchu, m. in. analiza ruchu: ciało, wysiłek, kształt i przestrzeń
• ćwiczenia pamięci ruchowej, równowagi i ogólnej orientacji w przestrzeni
• ćwiczenia wzmacniające i rozciągające • ćwiczenia integracyjne • ćwiczenia relaksacyjne: wyciszenie/oddech
• dodatkowe propozycje: spotkania i wyjazdy integracyjno-warsztatowe

Ruch jest silnie związany z emocjami, które w sposób naturalny widoczne są w ciele i wyrażane są w ruchu. Bezruch wynika m.in. z blokowania, tłumienia emocji, któremu towarzyszy wstrzymywanie oddechu. Zachęcamy uczestników do dostrzeżenia i rozwijania spójności między myślami, obrazami, emocjami i wrażeniami z ciała. Ruch jest językiem, którym można wyrażać siebie i wprowadzać zmiany integrujące człowieka w obszarze fizycznym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym. Codzienność, pełna zawodowych i rodzinnych obowiązków to związany z tym stres oraz napięcia psychiczne i fizyczne. Zajęcia pomagają w utrzymaniu ogólnej kondycji, harmonii umysłu i ciała oraz budzeniu energii życiowej.
rozwiń więcej...powrót
"ESPRESSO"
 Dance Crew
Zespół tańca nowoczesnego
Dorośli  30+, 40+, 50+
”ESPRESSO” jak dobra, mocna kawa to zastrzyk energii, witalności, bogatych przeżyć, wzajemnej akceptacji, zabawy i  praca warsztatowej na sali.
Grupa zaawansowana/street dance/konkursy taneczne/warsztaty/wyjazdy integracyjne
ESPRESSO Dance Crew to wyjątkowa przestrzeń dla osób dorosłych i przygoda z tańcem na lata. Pierwsza grupa zespołowa dla dorosłych 30+ powstała w 2007 roku. Przez lata zmieniała nazwy (Step Starszaki, Energy Women, Sisters), jak również zmieniały się osoby. Jednak do dzisiaj mamy tancerkę, która tańczy u nas od chwili powstania pierwszej grupy. Na zajęciach realizujemy ćwiczenia ogólnorozwojowe, poszerzamy świadomość ciała, przestrzeni oraz poznajemy style tańca ulicznego – streetdance: waacking, hip-hop, breakdance, house itp. Celem zespołu jest stworzenie choreografii scenicznej, w której oprócz własnej, ogromnej satysfakcji jest udział w pokazach i konkursach tańca. Zespół to grupa, regularnie pracująca w gronie osób, deklarujących chęć do tworzenia choreografii scenicznych, a co za tym idzie, udział w regularnych zajęciach, koniecznych do wypracowywania techniki tanecznej.

Zespół to również społeczność, która się akceptuje, bierze udział w dodatkowych stacjonarnych/wyjazdowych warsztatach tanecznych, rozmawia, śmieje się i organizuje wspólne spotkania integracyjne. Wspólne poruszanie się w jednym czasie i przestrzeni przyczynia się do identyfikacji z grupą. Zaangażowanie w synchroniczne poruszanie się z innymi uczestnikami pozwala na naukę nowych zachowań w ruchu i wchodzenia w nowe relacje. Dzięki temu tworzymy zgraną ekipę, pełną energii, pomysłów i chęci do wspólnego działania 😎

W programie zajęć:
• taniec nowoczesny/street dance
• ćwiczenia wzmacniające
• technika ruchu i organizacja ruchu
• układy taneczne/ choreografie konkursowe
• dodatkowe warsztaty
• spotkania i wyjazdy integracyjno-warsztatowe

”ESPRESSO” jak dobra, mocna kawa to zastrzyk energii, witalności, bogatych przeżyć, wzajemnej akceptacji i zabawy, ciężkiej pracy warsztatowej na sali i dzielenie się jej efektami na pokazach i konkursach 🙂☕

Wyjątkowa grupa & Wyzwanie & Taneczna przyjaźń & Spełnianie marzeń
rozwiń więcej...powrót
Zapisy na zajęcia

Skontaktuj się z nami!

Jakiego rodzaju tańca poszukujesz i dla kogo?
Chcesz zorganizować warsztaty, pokazy lub reklamę taneczną?
Jesteś zainteresowany współpracą?
Napisz do nas! 🙂

  Wybierz

  Na wszystkich zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.

  Zalecamy wygodny strój do ćwiczeń oraz zaopatrzenie się w wodę mineralną. 

  Kontakt

  teatrstep@gmail.com
  tel:  608 395 159
  Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
  *Budynek (środkowe wejście) na terenie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa na osiedlu Gaj we Wrocławiu
  / wejście przez bramę wjazdową naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 90 /